FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ. व. २०८०।०८१ काे आर्थिक ऐन २०८० र गाउँपालिकाकाे राजस्व दररेट । ८०/८१ 07/24/2023 - 16:04 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०।०८१.pdf
आ व २०७८।०७९ काे आर्थिक ऐन २०७८ र गाउँपालिकाकाे राजस्व दररेट । ७८।७९ 07/20/2022 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७७ ७७/७८ 09/05/2021 - 10:09 PDF icon GESI Policy of Bitthadchir rural municipality.pdf
सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा निर्देशिका ७७/७८ 06/21/2021 - 07:58 PDF icon Safe WASH Community Guideline Approved 2077-12-16 Bitthadchir RM Bajhang.pdf
खानेपानी गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका ७७/७८ 06/21/2021 - 07:55 PDF icon Water Quality Monitoring Guideline 2077-12-16 Bitthadchir RM Bajhang.pdf
सेवा करार कर्मचारी ब्यवस्थापन कार्यबिधि ७५/७६ 11/01/2018 - 15:17 PDF icon सेवा करार कर्मचारी व्यावस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँपालिकाको केही कानुन तर्जुमा गर्न बनेको ऐन ७५/७६ 10/29/2018 - 13:58 PDF icon केही अावश्यक कानुन तर्जुमा गर्न बनेकाे एेन.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका ७४/७५ 10/04/2018 - 00:05 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका.pdf
सहकारी एेन ७५/७६ 10/04/2018 - 00:03 PDF icon बित्थडचिर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
आर्थिक नियमावलि ७५/७६ 10/04/2018 - 00:01 PDF icon बित्थडचिर गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि २०७५.pdf

Pages